Rozhledové trojúhelníky

Nabízím zpracování podkladů pro povolení samostatného sjezdu na pozemek (připojení na komunikaci). V případě, že je k povolení samostatného sjezdu vyžadováno stanovisko Policie ČR, je obvykle třeba zpracovat situační výkres s rozhledovými trojúhelníky.

Pomocí rozhledových trojúhelníků se prokazuje, že zřizovaný samostatný sjezd splňuje podmínky pro bezpečný rozhled. Požadavek na délku odvěsny rozhledového trojúhelníku je dán normovými hodnotami v závislosti na nejvyšší povolené rychlosti na přilehlé komunikaci.

Rozhledové trojúhelníky

Vlečné křivky - osobní automobil

 zpět